Loading...

Nota de informare GDPR

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC HELP CREDIT LEADER SOLUTIONS SRL, înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 32776, număr de înregistrare la registrul comerțului J23/1762/2007, CUI 22013931, Berceni, Ilfov, România, să fie autorizată să transmită în format electronic și să proceseze datele mele personale introduse în formularul de înregistrare client, precum și datele care sunt colectate în cadrul aplicațiilor partenerilor (bănci, instituții financiare și a colaboratorilor acestora: notari, dezvoltatori, evaluatori, cadastriști) în următoarele scopuri:

- în scopul de a analiza costurile, gradul de îndatorare și implicațiile contractării unui credit;
- furnizarea de oferte și informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, campaniilor de marketing, evenimente și alte forme de publicitate.

Consimțământul nelegat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către SC HELP CREDIT LEADER SOLUTIONS SRL. Notificarea de evocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către office@helpcredit.ro sau în scris, prin poștă la adresa: str. Tunari, Nr.43, București, Sector 2.

Rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea acestuia (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. Pentru mai multe informații legate de această declarație sau de protecția datelor cu caracter personal de către SC HELP CREDIT SOLUTIONS SRL, adresati-vă consilierului de credit.

Top