ROBOR – ce este, cum se calculeaza, ce il influenteaza? | Help Credit

Aplică și te vom suna rapid!

Aplică aici!

Help Credit

ROBOR – ce este, cum se calculeaza, ce il influenteaza?

Ne propunem ca, în acest material,
în calitate de Asociație a Pietelor Financiare (ACI Romania) care a
propus aceste reguli în 2007, să facem o scurtă descriere a ROBOR – ce
este şi cum se determină, ce elemente pot genera modificările ROBOR –
toate în scopul unei mai bune înţelegeri a acestui indice de referinţă
şi a rolului contributorilor la determinarea ROBOR.

Ce este ROBOR?

ROBOR este rata dobânzii la care băncile care contribuie la
calcularea acestui indice sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de
depozite în lei celorlalte bănci contributoare.

Ratele de referinţă ROBOR se stabilesc pentru opt scadenţe, cea mai scurtă fiind de o zi, iar cea mai lungă de un an.

Pentru creditele acordate de bănci clienţilor nebancari (persoane
fizice, societăţi comerciale, etc.) importante sunt în special ratele
ROBOR pentru scadenţele de 3 şi 6 luni, care servesc drept referinţă
pentru stabilirea ratelor dobânzilor variabile, în formatul ROBOR 3 luni
+ marjă, respectiv ROBOR 6 luni + marjă.

De când există ROBOR?

ROBOR există, în diverse forme, încă din 1995. Regulile privind
stabilirea ROBOR în vigoare în momentul de faţă sunt operaţionale din
martie 2008, sunt publice şi pot fi consultate la aceasta adresa.

Cum se calculează ROBOR?

ROBOR se calculează ca media aritmetică (după eliminarea extremelor) a
dobânzilor cotate de băncile care participă la procesul de calcul al
ROBOR (calculul ROBOR), în intervalul 10:45‐11:00, la care acestea sunt
dispuse să plaseze depozite celorlalţi participanţi.

Ratele ROBOR sunt calculate în mod independent de către Thomson
Reuters, entitatea împuternicită de către BNR, în calitate de
organizator al calculului ROBOR, în acest scop.

Este important de subliniat faptul că, în situaţia în care cotaţia
ROBOR ar depăşi cu mai mult de 25% nivelul ratei dobânzii pentru
facilitatea de credit (lombard) acordată băncilor de către banca
centrală, BNR are dreptul de a suspenda temporar calculul ROBOR, şi de a
publica dobânzile ROBOR astfel: ROBOR pentru toate scadenţele va fi
egal cu nivelul ratei dobânzii pentru facilitatea de credit (lombard).

Pentru exemplificare, în condiţiile actuale, în care nivelul Lombard
este de 3.50%, daca rata ROBOR ar depăși nivelul de 4.375% (3.50% x
1.25), BNR ar avea dreptul de a suspenda calculul ROBOR si de a publica
ROBOR egal cu 3.50%.

Nu a fost înregistrată nicio astfel de situaţie, în care cotaţiile
ROBOR să depăşească cu mai mult de 25% nivelul ratei Lombard, de la
emiterea acestor prevederi reglementare, în octombrie 2008.

Care sunt băncile care contribuie la calculul ROBOR?

Zece bănci îndeplinesc rolul de participant la calculul ROBOR: Banca
Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., Banca Comercială Română S.A,
BRD ‐ Groupe Societe Generale S.A., Banca Transilvania S.A., CEC Bank
S.A., Eximbank S.A., ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, OTP
Bank România S.A., Raiffeisen Bank S.A., Unicredit Bank S.A. (enumerate
în ordine alfabetică).

Care sunt responsabilităţile băncilor care participă la calculul ROBOR?

Băncile participante desemnează personal specializat, cu pregătire
corespunzătoare în domeniul pieţelor financiare, în vederea furnizării
cotaţiilor pentru calcularea ROBOR.

Băncile asigură pentru această activitate independenţa decizională a
personalului care contribuie faţă de orice alta entitate din bancă,
incluzând zona de creditare.

Participanţii la calculul ROBOR dispun de coduri de conduită şi au implementate controale interne dedicate acestei activităţi.

Cotaţiile participanţilor la calculul ROBOR sunt doar informative, sau sunt ferme?

Băncile participante la calculul ROBOR şi‐au asumat obligaţia de a
încheia tranzacţii la cotaţiile publicate pentru calculul ROBOR, în
intervalul 11:00‐11:15, la solicitarea unei alte bănci participante la
calculul ROBOR, pentru anumite sume maxime.

Ca exemplu, dacă un participant la calculul ROBOR a cotat pentru
ROBOR 3 luni nivelul de 2,97%, este obligat ca, la solicitarea oricărui
alt participant adresată în intervalul
11:00‐11:15, să îi împrumute acestuia o sumă de până în 5 milioane RON la rata de 2.97%.

Există echivalentul ROBOR în alte ţări?

Da, calcularea şi publicarea de dobânzi de referinţă este o practică
extinsă. Se pot menţiona ca exemple EURIBOR pentru EUR, LIBOR pentru mai
multe valute, inclusiv USD şi GBP, WIBOR pentru PLN (zlotul polonez),
PRIBOR pentru CZK (coroana cehă), BUBOR pentru HUF (forint maghiar).

Regulile ROBOR au preluat, în forma actuală, bunele practici ale calculului dobânzilor de referinţă cu o istorie îndelungată.

Care sunt principalii factori care influenţează ROBOR?

Politica monetară, mai cu seamă prin intermediul:

‐ ratei dobânzii de politică monetară, ratei dobânzii pentru
facilitatea de depozit şi ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare
(ratele la care băncile plasează şi împrumută bani în relaţia cu BNR),
stabilite de BNR, influenţând prioritar cotaţiile ROBOR pentru
maturităţi scurte, date fiind scadenţele uzuale ale operaţiunilor de
piaţă monetară ale BNR şi maturitatea facilităţilor permanente oferite
de banca centrală;

Ratele de dobândă stabilite de BNR au influență în principal asupra
cotațiilor ROBOR pentru scadențe scurte, întrucât operațiunile de
politică monetară ale BNR se organizează în general pentru scadențe de o
săptămână, iar facilitățile de depozit și de credit se accesează la
scadențe de o zi;

‐ instrumentelor politicii monetare, incluzând operaţiunile de piaţă
monetară (operaţiuni repo destinate furnizării de lichiditate băncilor,
atragerea de depozite la termen etc), facilităţile permanente oferite de
BNR, mecanismul Rezervelor minime obligatorii (RMO);

‐ aşteptărilor pieţei privind conduita politicii monetare, reflectate
mai cu seamă de cotaţiile ROBOR pe scadenţele mai lungi (3 luni, 6
luni, 1 an).

Lichiditatea existentă pe piaţa monetară (o putem
defini simplist ca excedentul sau deficitul de fonduri al băncilor),
influenţată în bună măsură de aşa‐numiţii factori autonomi ai
lichidităţii, incluzând, printre altele:

‐ operaţiunile Trezoreriei statului (plăţi/încasări bugetare, operaţiuni associate administrării datoriei publice etc),
‐ evoluţia numerarului în afara BNR.

Inflaţia şi aşteptările privind evoluţia acesteia

‐ În condiţiile în care se aşteaptă o creştere a dobânzii de politică
monetară a BNR ca urmare a unei prognoze de creştere a ratei inflaţiei,
nivelul dobânzilor cotate va incorpora aceste estimări, iar ROBOR este
posibil să crească (întrucât băncile estimează că, dacă BNR va creşte
dobânda de politică monetară, vor putea plasa banii în viitor la dobânzi
mai mari).

‐ În situaţia inversă, în care piaţa aşteaptă o scădere a ratei
inflaţiei şi în consecinţă o scădere a dobânzii de politică monetară a
BNR, este posibil ca nivelul ROBOR să scadă (întrucât băncile se
aşteaptă ca în viitor să poată plasa fondurile disponibile la dobânzi
mai mici).

Politica fiscală poate avea un impact semnificativ
asupra nivelului ratei inflaţiei, creşterii economice, deficitelor
externe, iar participanţii la piaţă iau în calcul evoluţiile acesteia
cand îşi formează aşteptările privind evoluţia dobânzilor.

De exemplu, o relaxare fiscală care implică reduceri de taxe şi
impozite care pot alimenta creşterea consumului populaţiei, poate avea
ca efect creşterea ratei inflaţiei şi implicit a dobânzilor din piaţă.

Care sunt beneficiile existenţei ROBOR?

Putem cu siguranţă identifica mai multe aspecte pozitive:

– Informare pentru clienţi şi investitori locali şi internaţionali cu
privire la nivelul dobânzilor de referinţă pentru diverse scadenţe;

– Transparenţa cu privire la stabilirea costului creditelor cu
dobândă indexată la ROBOR şi posibilitatea clienţilor de a compara
ofertele de credit ale mai multor bănci şi instituţii financiare ;

– Alinierea la practica europeană de publicare si utilizare a acestui
tip de dobânzi de referinţă pentru împrumuturile cu dobândă indexată.

ACI Romania – Asociaţia Pieţelor Financiare este asociaţia
profesioniştilor pieţelor financiare din cadrul băncilor, fără scop
lucrativ, cu peste 200 de membri, având drept 
obiectiv
promovarea profesionalismului şi a standardelor etice în exercitarea
profesiunii, precum şi dezvoltarea pieţelor financiare locale.

ACI Romania – Asociația Piețelor Financiare este parte a ACI –
Financial Markets Association, organizaţie globală a profesioniştilor
activând în pieţele financiare, 
înfiinţată în 1955, cu peste 9000 de membri din 63 de ţări.

Sursa: Bancherul.ro si ACI-Romania.ro

 

Ne poţi contacta telefonic la 0723 523 065